logo

Pierwsza Wizyta

Właściwy przebieg terapii jest uzależniony od wielu czynników. Najistotniejszym jest trafnie postawiona diagnoza. Oparta jest ona o badania testowe, obserwację pacjenta oraz informacje uzyskane od Rodziców/Opiekunów.
Zachęcam Państwa do przyniesienia na pierwszą wizytę książeczki zdrowia dziecka, dokumentacji z wcześniejszych badań specjalistycznych - psychologicznych, medycznych.