logo

Oferta Gabinetu
 1. Diagnoza logopedyczna.
  • Ocena prawidłowości funkcjonowania aparatu artykulacyjnego i oddechowego;
  • Ocena poziomu rozwoju mowy i języka;
  • Określenie przyczyn wad wymowy i /lub problemów z komuniakcją;
  • Orientacyjne badania słuchu;
  • Analiza dokumentacji pacjenta;
  • Opracowanie programu terapii;
  • Opracowanie i wydanie pisemnej opinii logopedycznej( na prośbę rodzica/opiekuna prawnego lub pacjenta).
 2. Wczesna interwencja logopedyczna.
  • Diagnoza logopedyczna dzieci do 3 roku życia;
  • Ocena nawyków żywieniowych, sposobu karmienia, połykania;
  • Stymulacja rozwoju mowy dzieci ze zwykłym lub patologicznym jej opóźnieniem;

  • Terapia małych dzieci odbywa się w domach pacjentów

 3. Terapia wad wymowy.
  • Seplenienie - wadliwa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż;
  • Kappacyzm, gammacyzm;
  • Lambdacyzm;
  • Rotacyzm;
  • Mowa bezdźwięczna;
  • Mowa nosowa.
 4. Terpia surdologopedyczna i surdopedagogiczna.
  • Diagnoza surdologopedyczna dzieci od urodzenia;
  • Terapia surdologopedyczna dzieci korzystaj±cych z aparatów słuchowych;
  • Terapia surdologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych po wszczepie implantów ślimakowych;
  • Terapia surdopedagogiczna dzieci i młodzieży uczącej się;
  • Terapia surdologopedyczna i surdopedagogiczna dzieci i młodzieży posługującej się językiem migowym.
 5. Terapia jąkania - rozwojowej i patologicznej niepłynności mówienia
  • Ocena stopnia i przyczyn jąkania się;
  • Terapia jąkania o różnym podłożu;

  • Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych osób jąkających się.

 6. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi(wadami słuchu, opóĽnionym rozwojem umysłowym, afazją, mutyzmem, alalią, mpd, zespołami genetycznymi)
 7. Zaburzenia komunikacji u osób po urazach neurologicznych (udarach, wylewach, wypadkach)
 8. Konsultacje logopedyczne dla rodziców.
  • Instruktaż dotyczący pracy z dzieckiem w domu;
  • Kierowanie do dalszej, specjalistycznej diagnostyki.
  • Poradnictwo w zakresie wyboru innych form terapii;
  • Poradnictwo w zakresie pozyskania opinii/orzeczenia umożliwiających uzyskanie pomocy w przedszkolu/szkole.
 9. Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym;
  • Logorytmika;
  • Zajęcia z komunikacji z elementami logorytmiki (wspomagające rozwój mowy).
 10. Przygotowanie do nauki czytania i pisania.
  • Usprawnianie słuchu fonematycznego;
  • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej;
  • Ćwiczenia pamięci słuchowej, wzrokowej;
  • Ćwiczenia lateralizacji;
  • Usprawnianie grafomotoryczne;
  • Czytanie globalne.